Medicin.dk´s samarbejdspartnere

Revisionsdato: 06.02.2023
Medicin.dk samarbejder med en lang række sundhedsfaglige aktører. Nogle samarbejdsparter bidrager ved udviklingen af selve indholdet i databasen - andre er samarbejdsparter, der betaler for at integrere medicin.dk´s data på deres egne sider.

De er med til at sikre opdateringen og videnskabeligheden af medicin.dk: 

 

Lægemiddelstyrelsen
På medicin.dk modtager vi hver 14.dag de opdaterede medicinpriser fra Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser". Desuden har vi en række samarbejder omkring advarsler, bivirkningsindberetning, direkte sikkerhedsinformation, skærpet indberetningspligt m.m. Læs mere om samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen

 

Lægevidenskabelige selskaber 

Medicin.dk har en fast aftale med de lægevidenskabelige selskabers paraplyorganisation, Lægevidenskabelige Selskaber, om, at hver af de specialebærende selskaber - uden betaling - udpeger de førende specialister inden for et givent felt som forfattere og referenter på medicin.dk. Læs mere om samarbejdet med Lægevidenskabelige Selskaber 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed
Medicin.dk samarbejder med Styrelsen for Patientsikkerhed om at sikre opdateret information om risikosituationslægemidler. Læs mere om samarbejdet med Styrelsen for patientsikkerhed

 

Sundhedsstyrelsen
Medicin.dk modtager Sundhedsstyrelsens nyhedsbreve på lægemiddelområet, og videreformidler relevant information på Medicin.dk. Det kan fx være nye nationale behandlingsguidelines, opdateringer i børnevaccinationsprogrammet eller andre vacciner.  

 

Hænder på blå himmel 

 

 

De bruger medicin.dk's information på deres egen side eller i eget system:  

 • Danske Regioner - informationen fra medicin.dk er integreret i de fem regioners sygehuse og hospitalers it-systemer.
 • Mange kommuner har integreret information fra medicin.dk i deres omsorgssystemer. Læs mere om integrationen og se hvilke kommuner.
 • Grønland har integreret pro.medicin.dk i EPJ
 • Færøerne bruger advarsler fra pro.medicin.dk vedrørende graviditet og amning
 • EG Data, der bl.a. står bag Bosted System, tilbyder bosteder integration med medicin.dk fra deres omsorgssystem.
 • Netdoktor.dk, henter medicininformation fra min.medicin.dk
 • Apoteket.dk, henter medicininformation fra min.medicin.dk
 • Nomeco.dk
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Astma-Allergi Danmark
 • Ældre sagen m.fl.

 

Nordisk samarbejde om fotos af tabletter og kapsler 

I 2007 indledte Danmark og Sverige et samarbejde om en fælles identifikationsdatabase: Nordisk Identifikations System (NIS), der indeholder fotos af tabletter og kapsler. Siden 2007 er også Norge og Finland blevet en del af samarbejdet og databasen er udvidet til nu også at indeholde fotos af inhalatorer, sprays, penne, og plastre. Læs mere om det nordiske samarbejde om fotos

 

Skaninaviske flag