Hvad er en "Vent og se - recept"?

Revisionsdato: 07.03.2023

Hvad er en "Vent og se - recept"? 

En "Vent og se - recept" er en recept på antibiotika, som lægen udskriver til patienten. Samtidig giver lægen patienten besked om at vente med at indløse recepten til der er gået et par dage (typisk 3-4 dage) for at vente og se, om symptomerne aftager og brug af antibiotika derfor kan undgås. Muligheden for at udskrive en "Vent og se - recept" har eksisteret siden 2007. 

 

Hvornår er der ide i at bruge en "Vent og se - recept?" 

En "Vent og se - recept" anbefales typisk i de situationer, hvor lægen ikke umiddelbart hverken kan be- eller afkræfte bakteriel infektion, og hvor det derfor bliver varighed og intensitet af patientens symptomer, der bliver afgørende for, om behandling med antibiotika anbefales eller ej. Det gælder fx ved otitis media (mellemørebetændelse), eller akut bronkitis, hvor man ikke lige kan tage en Strep A-test, eller hvor CRP’en måske ikke viser noget. 

 

Vent og se recept 

"Vent og se - recept" stempel fra 2007. I dag sendes recepten til receptserveren med tidsbegrænsning på. 

 

Hvem kan en "Vent og se- recept" udskrives til?
"
Vent og se - recepten" kan gives til de patienter, som lægen mener, vil være i stand til selv at vurdere, om de har fået det værre eller bedre, og som selv kan håndtere ansvaret ved at skulle træffe den beslutning. Kan patienten ikke det, er det bedre at vente med at udskrive antibiotika og bede patienten komme igen om 3-4 dage, hvis symptomerne forværres.  

 

Brug af "Vent og se - recepten" giver fald i brug af antibiotika 

Der er påvist evidens for, at "Vent og se - recepter" på antibiotika medfører et lavere forbrug af antibiotika, uden at det påvirker patienterne i nævneværdig grad (kilde 1 og 2).  

 

Artiklen er baseret på interview fra 2014 med professor ved Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Lars Bjerrum, om fordele og ulemper ved "Vent og se - recepten". Lars Bjerrum er desuden praktiserende læge. Artiklen er løbende opdateret med nyeste information om effekt af "Vent og se - recepter". 

 

Relevante links og artikler 

 

Se antibiotikavejledningenpå medicin.dk. 

 

Læs også artikel om følsomhedsbestemmelse og resistens. 

 

Kilde 1: McCullough et al, "Delayed Antibiotic Prescribing Strategies - Time to Implement", JAMA 2016 

Kilde 2: Poza Abad et al, "Prescription Strategies in Acute Uncomplicated Respiratory Infections", JAMA 2016