Forskel på indlægsseddel og Medicin.dk?

Revisionsdato: 12.08.2021
En indlægsseddel er den seddel, der følger med i pakken, eller som sidder på glasset, når du køber medicin. Her står bl.a. information om medicinens virkning og bivirkninger. Men hvad står der i en indlægsseddel i forhold til det, der står i Medicin.dk Borger og Medicin.dk Professionel? Og hvad er et "produktresumé"? Læs videre og få styr på, hvilken information der er hvad...

 

1. Hvad er en indlægsseddel? 

 

Medicin.dk indlægssedler logo 2021 355x125 

Indlægssedlen er den seddel, der ligger i din medicinpakke. På Medicin.dk Indlægssedler er papirindlægssedlen blot gjort elektronisk efter aftale med Lægemiddelstyrelsen. Dvs. at den information, du finder på indlægssedler.dk, er identisk med indlægssedlen i pakken - det er blot formatet, fx skrifttype og størrelse, der er ændret, for at det skal være lettere at læse. En indlægsseddel indeholder vigtig information om fx: 

 

 • Hvilke stoffer medicinen indeholder
 • Hvordan medicinen virker
 • Eventuelle advarsler du skal være opmærksom på
 • Hvilken dosis du skal tage
 • Hvilke bivirkninger du kan risikere
 • Hvordan du skal opbevare medicinen.

 

Hvem skriver indlægssedlen? 

Firmaet, der står bag medicinen, skriver indlægssedlen på baggrund af "Produktresuméet" (se nedenfor). Opbygningen af indlægssedlen følger fælleseuropæiske regler.  

 

Hvem bruger indlægssedlen? 

Indlægssedlen er tiltænkt brugeren af medicinen, og derfor er den skrevet på almindeligt dansk. Teksten kan alligevel være svær at læse, fordi den er lang og ofte skrevet med meget små bogstaver på et let gennemsigtigt papir. Indlægssedlen bruges også i nogle tilfælde af fagfolk. 

 

Ekstra materiale: 

Hvis firmaet bag indlægssedlen har ønsket det, kan der - sammen med indlægssedlen - ligge film, fotos eller slideshows, der fx viser, hvordan medicinen bruges. 

 

Opdatering 

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres løbende på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside "indlægsseddel.dk", som vi henter data fra. Du vil derfor kunne opleve, at den seddel der ligger i pakken, er af ældre dato end den, der er på indlægssedler.dk. Læs mere om opdateringsproceduren for indlægssedlerne her på siden i artiklen: Hvad er indlægssedler.dk? 

 

 

 

2. Hvad er et produktresumé/SPC? 

 

Produktresume 

Et produktresumé beskriver medicinens egenskaber og de betingelser, der knytter sig til brugen af det. Produktresumé hedder på engelsk "Summary of Product Characteristics", og forkortelsen "SPC" bruges hyppigt af fagfolk. Produktresuméet er ofte langt (ca. 20 A4-sider) og skrevet på fagsprog. Produktresuméet er godkendt af Lægemiddelstyrelsen og/eller EMA (det europæiske lægemiddelagentur) og oplyser bl.a. om: 

 

 • Indholdsstoffer (deklaration)
 • Lægemiddelform og styrke
 • Godkendt anvendelsesområde (indikationer)
 • Bivirkninger
 • Advarsler og forsigtighedsregler
 • Holdbarhed
 • Opbevaringsbetingelser
 • Producent/importør

 

Hvem skriver produktresumeet? 

Firmaet bag medicinen udarbejder produktresuméet og får medicinen godkendt på baggrund af det. Indholdet i produktresuméer er ensartet opbygget og følger fælleseuropæiske regler. Et produktresumé holdes løbende opdateret, når der er nye data om virkning eller sikkerhed.  

 

Hvem bruger produktresuméet? 

Produktresuméet er ud over at være et juridisk dokument også et dokument, hvor sundhedsprofessionelle kan hente basisinformation om, hvordan medicinen bruges sikkert og effektivt. Indlægssedlen skrives på baggrund af produktresuméet, ligesom produktresuméet er primær kilde til informationen om lægemidler på Medicin.dk. 

 

 

 

3. Hvad er Medicin.dk Professionel? 

 

Medicin.dk professionel logo 2021 355x125 

Medicin.dk Professionel er en hjemmeside og en database, der indeholder information om al godkendt medicin på det danske marked. Medicin.dk Professionel er skrevet på fagsprog til fagfolk. Hjemmesiden indeholder desuden en lang række andre artikler om fx behandlingsvejledninger, baggrundsartikler om farmakologi etc. Læs mere om redaktion, sekretariat og redaktionelle retningslinjer

 

Hvem skriver Medicin.dk Professionel? 

Information om medicin på Medicin.dk Professionel udarbejdes af informationsfarmaceuter i redaktionssekretariatet på medicin.dk og gennemlæses af relevante forfattere/referenter. Forfattere og referenter udpeges af de Lægevidenskabelige Selskaber. Informationen i medicin.dk's præparatbeskrivelser tager udgangspunkt i produktresuméer, men lægefaglige specialisters kliniske erfaring med medicinen inddrages i den redaktionelle bearbejdning af teksten. Derudover har medicin.dk en specialforfatter og referent, der udarbejder informationen om brug af medicin til gravide og ammende.  

 

Hvem bruger Medicin.dk Professionel? 

Medicin.dk Professionel bruges som værktøj i det daglige arbejde af læger, farmaceuter, sygeplejersker, farmakonomer og andre sundhedsprofessionelle. Medicin.dk er integreret i sygehuse, hospitaler og i almen praksis' it-systemer. 

 

Læs mere om, hvad beskrivelsen af lægemidler på Medicin.dk Professionel indeholder

Læs mere om Medicin.dk Professionel

 

 

 

4. Hvad er Medicin.dk Borger? 

 

Medicin.dk borger logo 2021 355x125 

Medicin.dk Borger er en hjemmeside og en database, der indeholder information om al godkendt medicin på det danske marked. Medicin.dk Borger er skrevet på almindeligt dansk til ikke-fagfolk. Siden indeholder desuden information om sygdomme, undersøgelsesmetoder etc. 

 

Hvem skriver Medicin.dk Borger? 

Det er samme redaktion og redaktionssekretariat, der står bag informationen på Medicin.dk Professionel og Medicin.dk Borger. Præparatbeskrivelserne på Medicin.dk Borger er "oversat" til almindeligt dansk fra Medicin.dk Professionel, og information, der ikke skønnes relevant for patienter og pårørende, er udeladt. Læs mere om redaktionelle principper for Medicin.dk Borger.  

 

Hvem bruger Medicin.dk Borger? 

Medicin.dk Borger bruges af patienter og pårørende, der ikke har sundhedsfaglig baggrund. Medicin.dk Borger bruges også af elever og studerende på sundhedsuddannelserne fx sosu-assistentelever, sygeplejeelever og farmakonomelever.  

Læs mere om Medicin.dk Borger