Original, generisk og parallelimporteret medicin

Revisionsdato: 07.03.2023

Der findes tre typer medicinprodukter på markedet:  

 

1) originalmedicin  

2) generisk medicin 

3) parallelimporteret medicin.  

 

Her kan du læse om forskellen på de tre: 

 

Originalmedicin 

Originalmedicin er den medicin, der først kom på markedet. Når en medicinvirksomhed har udviklet et nyt lægemiddel, får de patent på produktet - det betyder, at de i en fastlagt periode, er de eneste, der må producere og sælge det. Patentet sikrer, at virksomheden, der har udviklet lægemidlet, så vidt muligt kan få dækket de udgifter, virksomheden har haft i forbindelse med udviklingen af produktet. Når patentet udløber, må andre virksomheder gerne kopiere medicinen. 

 

Parallelimporteret medicin 

Parallelimporteret medicin er også originalmedicin, men det er originalmedicin købt i andre EU-lande end Danmark. Parallelimporteret medicin og originalmedicin er i udgangspunktet ens, men emballage og medicinens udseende kan variere fra originalproduktet, der sælges i Danmark. I enkelte tilfælde kan hjælpe- og farvestoffer i medicinen variere fra originalproduktet. Læs mere om parallelimporteret medicin.  

 

Generisk medicin (generika) 

Generisk medicin, er lovlige kopier af det originale produkt, produceret efter patentets udløb. Det er ofte produceret af andre firmaer end det firma, der har udviklet medicinen. Generisk medicin indeholder det samme indholdsstof som originalproduktet, men hjælpe- og farvestoffer kan variere. 

 

Generika kaldes også misvisende for "kopimedicin" - en betegnelse der også bruges om ulovlig, forfalsket medicin. Generisk medicin er ikke forfalsket medicin, det er medicin, der er en lovlig kopi af det oprindelige produkt. 

 

Læs mere om parallelimporteret medicin og generisk medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.