Forkortelser og betegnelser

Revisionsdato: 27.04.2020

Oversigt over de mest almindelige, medicinske forkortelser og betegnelser: 

Betegnelse/Forkortelse  

Står for/ betyder  

Brug  

BMI 

Body Mass Index 

Er et mål for sammenhængen mellem vægt og højde. Læs mere om BMI i artikel om overvægt

CAVE 

Advarsel 

Skrives i journalen, hvis patienten har allergi fx overfor et lægemiddel. 

Cresc. 

Crescat = vokse 

Bruges i journal om dosisøgning af ordineret præparat. 

CRP 

C-reaktivt protein 

Er et protein, der dannes i leveren i forbindelse med betændelse i kroppen. 

DAK 

Danmarks Apotekerforenings Kontrollaboratorium 

Betegnelse, der angiver at medicinen oprindeligt er udviklet i Apotekerforeningens eget laboratorium. Siden 1990 producerer Apotekerforeningen ikke længere medicin. 

Dem. 

Deminuatur = nedsættelse 

Bruges i journal om dosisnedsættelse af ordineret præparat. 

Forte 

Stærk 

Betegnelse der angiver et lægemiddels styrke - i modsætning til "mite". 

DOAK 

Direkte orale antikoagulantia 

Nyere type blodfortyndende medicin, der virker på blodets evne til at størkne. Læs mere om DOAKs. 

GFR 

Glomerulær Filtrations Rate 

Er et udtryk for nyrernes evne til at rense blodet. 

HCG 

Humant Chorion Gonadotropin 

Kønshormon, der dannes i moderkagen. Kan måles i urin og blod ved en graviditetstest. 

IE 

Internationale Enheder 

Bruges til at angive mængde af visse typer medicin, fx penicillin og insulin. 

i.m 

Intramuscularis = inden i muskel 

Angiver, at medicinen skal gives i en muskel. 

INR 

International Normaliseret Ratio 

Er et forhold mellem to værdier, der udtrykker blodets evne til at størkne. 

i.v. 

intravenøs = inden i vene 

Angiver, at medicinen skal gives i en vene (blodkar). 

Lavement 

Lavamentum = udvaskning 

Indhældning af væske i endetarmen mhp. at tømme tarmen. 

Mane 

Morgen 

Receptudtryk der angiver, at medicinen skal tages om morgenen. 

Mite 

Svag 

Betegnelse der angiver et lægemiddels styrke - i modsætning til "forte". 

Nihil 

"Intet" 

Bruges i journalskrivning, hvis der intet er at notere. Fx at patienten ikke har allergi. 

Nocte 

Nat 

Receptudtryk der angiver, at medicinen skal tages om natten. 

p.n. 

pro necessitate = efter behov 

Recept- og journaludtryk, der bruges til at angive, at medicinen må tages/gives "efter behov". 

p.o. 

per os = gennem munden 

Angiver, at medicinen skal gives gennem munden. 

Pt. 

Patient 

Recept- og journaludtryk. 

® 

Registreret varemærke 

Betyder, at medicinens navn er beskyttet af patent, og at andre lægemidler derfor ikke må hedde det samme. 

Rapid 

Hurtig 

Bruges om lægemidler, der har hurtig indsættende virkning. 

Retard 

Retardatio = forsinket 

Bruges om medicin, der er fremstillet med "forsinket virkning", så den frigives langsomt. 

PEP-fløjte 

Positive Expiratory Pressure = positivt tryk ved udånding 

PEP-fløjte er en fløjte, der bruges til lungepatienter for at forbedre lungefunktionen. 

SAD 

Sygehus Apotekerne i Danmark 

Betegnelse, der angiver, at medicinen produceres på sygehuse i Danmark. 

Sep 

Seponatur = "der skal ophøres med" 

Betegnelse, der angiver ophør af medicinering eller anden behandling. 

Sic 

Sådan/ Således 

Bruges til at understrege, at noget atypisk ikke er en fejl. 

s.c. 

Subcutis, sub = under, cutis = hud 

Angiver, at medicinen skal gives under huden. 

S.R 

Sedimentum Rate = sænkningsreaktion 

Hastighed af røde blodlegemers bundfældning, bruges fx til påvise og følge kronisk betændelse. 

Vespere 

Aften 

Receptudtryk der angiver, at medicinen skal tages om aftenen. 

 

Kilder: Medicin.dk, Patienthåndbogen og Klinisk Ordbog, 16. udgave, Munksgaard, jmhs.dk (Medicinhistorisk Selskab)