Redaktionel procedure - nyt lægemiddel

Revisionsdato: 07.03.2023

Medicin.dk's procedure for præparatbeskrivelse for helt nyt præparat (dvs. nyt indholdsstof eller ny kombination af indholdsstoffer): 

 • Proceduren igangsættes af farmaceut i sekretariatet:
  1. Når firmaet sender godkendt SPC samt information om forventet dato for optagelse i medicinpriser.dk.
  Eller
  2. Når præparatet er tilgængeligt i Lægemiddelstyrelsens filer med ændringer til kommende medicinpriser.dk.

  Proceduren er:
 • Så snart et præparat er optaget i Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser", vil der ligge en kort beskrivelse af lægemidlet på Medicin.dk. Der vil med orange skrift øverst på siden være markeret, at beskrivelsen er under redaktionel bearbejdning.
 • Dernæst udarbejder den ansvarlige farmaceut for det aktuelle behandlingsområde et forslag til præparatbeskrivelse primært på baggrund af godkendt SPC, evt. analoge præparater og Medicin.dk’s redaktionelle retningslinjer.
 • En anden farmaceut i sekretariatet gennemgår og kommenterer udkastet.
 • Udkastet sendes til kommentering hos ansvarlig(e) forfatter(e) for behandlingsområdet og tre specialforfattere mht. bloddonortekst, forgiftning og anbefalinger vedrørende graviditet og amning.
 • Det ansvarlige redaktionsmedlem for behandlingsområdet får beskrivelsen til gennemsyn.
 • I sjældne tilfælde, ved uenighed mellem forfatter(e) og redaktion, får den ansvarshavende redaktør også præparatet til gennemsyn.
 • Den ansvarlige farmaceut færdiggør præparatbeskrivelsen.
 • Derefter gennemser den anden farmaceut teksten igen.
 • Til slut inddateres præparatbeskrivelsen i databasen.
 • Præparatbeskrivelsen bliver tilgængelig på Medicin.dk efter førstkommende opdatering, dvs. ved næste opdatering af medicinpriser.dk, (dog tidligst når præparatet optages i medicinpriser.dk).
 • Den ansvarlige farmaceut sender mail til virksomheden, der markedsfører produktet, med link til præparatbeskrivelsen på Medicin.dk Professionel, samt information om, at firmaet kan sende evt. kommentarer til beskrivelsen pr. mail.
 • Den ansvarlige farmaceut gennemgår evt. kommentarer.
 • I tvivlstilfælde får ansvarshavende redaktør og/eller forfatter kommentarerne til vurdering.
 • Evt. ændringer inddateres i databasen og er tilgængelige på Medicin.dk efter førstkommende opdatering.
 • Firmaet kan til enhver tid sende mail til kontakt@medicin.dk med kommentarer til egne præparater. Desuden får firmaet årligt mulighed for at kommentere på egne præparater.

 

Læs om proceduren for opdatering af Medicin.dk i forbindelse med nyt eller opdateret SPC.  

Forfattere