Medicin med på rejsen

Revisionsdato: 20.04.2022

Skal patienten ud at rejse, så vær opmærksom på reglerne for at medbringe medicin på rejsen. 

 

Man skelner mellem: 

  1. Medicin, der ikke har euforiserende virkning
  2. Euforiserende medicin, fx stærke smertestillende midler og beroligende midler.

1. Medicin, der ikke har euforiserende virkning 

Patienten kan frit medbringe ikke-euforiserende medicin til eget brug på sin rejse. Det kan fx være antihistaminer, medicin mod astma og KOL, antibiotika, hjertemedicin, hudmidler og p-piller. Skal patienten flyve, anbefales det, at have medicinen i håndbagagen. For det første for at være sikker på at have medicinen, hvis den øvrige bagage skulle blive væk. For det andet kan kulde eller trykforhold i flyets bagagerum være skadeligt for nogle typer medicin.  

 

2. Euforiserende medicin til Schengen-området

Danmark er med i Schengen-aftalen. Det betyder, at patienten kan få en Schengen-attest, populært kaldet et pillepas (men det er ikke et krav), som dokumenterer, at medicinen, som indeholder euforiserende stoffer, er til eget brug. Aftalen gælder for disse lande:  

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.  

 

Hvilke midler er euforiserende?
Euforiserende midler er fx stærke smertestillende lægemidler, som indeholder morfinlignende stoffer, og beroligende, sløvende midler, fx benzodiazepiner. Disse lægemidler vil typisk være på recept og mærket med en rød trekant på æsken. Hvis patienten bruger flere slags medicin, skal der udstedes en attest for hvert præparat. 

I Bekendtgørelse om euforiserende stoffer sidder som bilag en liste med euforiserende stoffer (bilag 1, liste B). (mangler opdatering) 

 

Du kan se på beskrivelsen af det enkelte lægemiddel på pro.medicin.dk, om der er behov for en Schengen-attest. Find det under overskriften "Schengen-attest", se eksempel her

 

Bestilling af pillepas
Man kan få lavet et gratis pillepas på apoteket. Det er en fordel, hvis man henvender sig på det apotek, hvor man køber eller købte medicinen. Er medicinen allerede købt, skal man medbringe en bon og emballage. 

 

Lægemidler - også håndkøbslægemidler - kræver lægerecept, før der kan udstedes et pillepas. 

 

Patienten skal desuden medbringe eget pas, da pasnummeret skal stå på pillepasset. Man kan også bestille et pillepas på apoteket.dk, hvor man kan læse mere om pillepasset. 

 

Pris og gyldighed
Pillepasset er gratis og gyldigt i 30 dage. Skal patienten være væk i mere end 30 dage, kan han/hun rette henvendelse til rejselandets ambassade i Danmark for at få oplyst, hvordan man skal forholde sig. Evt. skal man have en recept af en læge i det land, man skal opholde sig i. 

 

Euforiserende midler til lande UDEN for Schengen-området 

Der gælder andre regler, hvis patienten skal have euforiserende midler med til lande uden for Schengen-området. Reglerne kan variere fra land til land, og man bør derfor henvende sig til landets ambassade/repræsentation her i Danmark, for at høre, hvilke krav der gælder. Som regel vil det være nok at bede egen læge om at skrive en attest med: 

  • Patientens navn, fødselsdato og pasnummer
  • Hvad patienten behandles for
  • Hvad patienten behandles med (navn og styrke på din medicin)
  • Hvilken mængde patienten er ordineret (mængde pr. dag).

Attesten bør skrives på engelsk, man kan spørge på ambassaden for det land, man rejser til, hvilke sprog de accepterer. Visse apoteker udsteder også medicinattester, og apoteket fastsætter selv gebyret for en sådan attest. 

 

Legalisering og oversættelse af attesten 

Lægens attest skal i visse tilfælde legaliseres af Udenrigsministeriet, og hvis patienten skal have attesten oversat, skal han/hun bruge en statsautoriseret tolk. Visse lande har så skrappe krav, at deres egen ambassade skal godkende attesten. Patienten kan få mere at vide på Udenrigsministeriets hjemmeside um.dk

 

Fly, der lander 

Euforiserende medicin med på flyet?
Skal patienten med fly, må han/hun kun medbringe den mængde medicin, der skal bruges under rejsen, i håndbagagen. Ved sikkerhedskontrol skal patienten kunne forklare, hvorfor han/hun har medicinen med, og at medicinen er ægte. Det kan være en god ide at medbringe en oversigt over medicinen og/eller et brev fra lægen. Flydende medicin skal blive i den originale beholder, som skal lægges i en klar plastpose i bakken ved sikkerhedstjek. 

 

Kronisk sygdom og rejser? 

Hvis din patient er kronisk syg og skal rejse, er det en god ide, at patienten kontakter sit forsikringsselskab for at sikre dækning på rejsen. 

 

Forfattere