Vederlagsfri udlevering af medicin

Revisionsdato: 07.03.2023
Patienter, der ikke er indlagt på sygehuse, men stadig er i sygehusbehandling, kan i nogle tilfælde få udleveret medicin gratis fra sygehuset. Det kaldes vederlagsfri udlevering. Medicin, der er omfattet af denne ordning, er opført på en særlig liste. Med listen tilstræbes en ensartet praksis på landets sygehuse.

Patienter, som opfylder kriterierne for denne type udlevering, får udleveret lægemidler til behandling af sygdommen og til direkte følgesygdomme. Et lægemiddel udleveres således ikke, selv om det står på listen, hvis det ikke er til behandling af den nævnte lidelse eller en direkte følgesygdom/følgevirkning. 

 

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside

Forfattere