Plaster i praksis - FAQ

Revisionsdato: 25.08.2023

Svar på fem ofte stillede spørgsmål om medicinsk plaster

1. Må jeg skrive på et medicinsk plaster eller sætte englehud på og skrive på det?
Det korte svar er nej. Der er ikke lavet undersøgelser, der dokumenterer betydningen af, at man skriver på plastret. Derfor vil virksomhederne, der producerer plastrene, som regel anbefale, at du IKKE skriver på et plaster. Nogle steder løser man behovet for at notere dato på plastret ved at sætte et stykke englehud ved siden af plastret, og der skrive dato for påsætningen. Du må ikke sætte englehud ovenpå selve plasteret. 

 

Medicinsk plaster 

 

2. Må jeg klippe medicinsk plaster over? 

Nej, hovedreglen er, at det må du ikke. Der findes dog enkelte plastre, der kan klippes i. Hvis du må klippe i et plaster, vil det stå under "Doseringsforslag" på beskrivelsen af lægemidlet, se fx Versatis®.  

 

3. Hvordan skiller jeg mig af med et brugt medicinsk plaster?
Et brugt plaster foldes sammen med den klæbende side indad, hvorefter det bortskaffes som medicinsk affald.  

Medicinske plastre, der er blevet for gamle, eller ikke længere skal bruges, skal bortskaffes på samme måde som al anden medicinaffald.  

 

4. Må jeg lade det gamle plaster sidde, når det er tid til at sætte et nyt på?
Nej - et gammelt medicinsk plaster er ikke tomt, når det skal skiftes. Sætter du et nyt plaster på huden uden at fjerne det gamle, risikerer du at overdosere. Der er set tilfælde med smerteplastre, hvor dette har medført alvorlig respirationsbesvær hos patienten.  

 

Find information om risiko for overdosering med smerteplaster under afsnittet Typiske alvorlige fejl, på plastre der indeholder fentanyl eller buprenorphin

 

5. Hvor skal plastret sidde? Vær opmærksom eksponering for varme 

Hvis plastret sættes på et barn eller en dement borger, er det en god ide at placere plastret, så borgeren ikke kan nå det, fx på den øverste del af ryggen. Der er set tilfælde, hvor demente borgere har taget plastret af og indtaget det gennem munden. 

 

Husk altid at sætte plastret på hårfri, tør, intakt hud - og et nyt sted hver gang. For nogle lægemidler anbefales det, at plastret placeres et bestemt sted. I så fald vil det være beskrevet under "Doseringsforslag", se fx Scopoderm®.  

 

Vær opmærkom på at varme, fx direkte sollys eller feber, kan øge optagelsen af lægemidlet med 50%. 

 

Lær mere i webinar om smerteplaster

 

Kilder: Medicin.dk