Særligt fokus på syv lægemiddelgrupper

Revisionsdato: 24.07.2023

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver hvert år en rapport om lægemidler og utilsigtede hændelser (UTH). Rapporten sætter fokus på de lægemiddelgrupper, der gentagne gange optræder i indrapporteringer om fejl med medicin. Siden 2016 har det været de samme syv lægemiddelgrupper, der gentagne gange optræder i indrapporteringerne.  

 

De syv lægemiddelgrupper er:  


Print ud og hæng op! 

Hent skema over de syv lægemiddelgrupper - og hæng det i medicinrummet, på opslagstavlen eller hvor den bliver set: STOP TÆNK TJEK A4 poster 2 

 

STOP TÆNK TJEK 

I efteråret 2019 lancerede Styrelsen for Patientsikkerhed og Medicin.dk kampagnen STOP TÆNK TJEK, der består af film og print-materiale om risikosituationslægemidlerne. Se film og hent kampagne materialet.  

 

Forslag til sikkerhedsforanstaltninger 

Rapporten anbefaler samtidig en række sikkerhedsforanstaltninger, der kan mindske antallet af UTH'er (utilsigtede hændelser) med lægemidler:  

 

  • Forsøg at skabe ro omkring medicinhåndteringen
  • Forsøg at gøre din kommunikation om lægemidler entydig og klar
  • Bed en kollega dobbelttjekke, når du har beregnet en dosis
  • Tjek indløbshastigheden på dråbetælleren og følg slangen fra patient til pumpe en ekstra gang
  • Dobbeltkontrollér om ordinationen er i mg, i antal tabletter, i ml eller i.e.
  • Vær særlig opmærksom på, om de blodprøver, som bruges til kontrol, er bestilt, taget og set
  • Sørg for, at patienten kender den rette dosis og ved, hvornår og hvordan lægemidlet skal indtages
  • Vær med til at skabe en kultur, hvor det er i orden at spørge, hvis man er i tvivl.


Medicin.dk og patientsikkerhed 

Medicin.dk har et fast samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og andre aktører, der arbejder med lægemiddelsikkerhed. Læs mere om samarbejdet her: Risikosituationslægemidler på Medicin.dk

 

Har du spørgsmål vedrørende patientsikkerhed, risikosituationslægemidler eller utilsigtede hændelser med medicin, så kontakt informationsfarmaceut Christianna Marinakis på kontakt@medicin.dk.  

 

Materiale fra Styrelsen for Patientsikkerhed  

Få mere information, og hent fx huskelister, tabeller eller hæfter om risikosituationslægemidler.