Hvilke lægemidler må pakkes i doseringsæsker?

Revisionsdato: 07.03.2023

Hvilke lægemidler må tages ud af den originale beholder og pakkes i doseringsæsker?  

Hvad betyder det for holdbarheden? Og må tabletter og kapsler pakkes i doseringsæsker, når der står i indlægssedlen, at de skal blive i originalpakningen?  

 

Svarene afhænger af flere ting, fx lægemiddelstoffet og lægemiddelformen. Her kommer et par tommelfingerregler: 

 

 • Hvis tabletter og kapsler kan dosispakkes maskinelt på apoteket, kan de også pakkes i doseringsæsker.
 • Cytostatika og antibiotika må ikke dosispakkes på apoteket pga. forurening af pakkemaskinen, men de kan som regel pakkes i doseringsæsker.
 • En række dispenseringsformer egner sig ikke til at blive taget ud af den originale emballage, fx sugetabletter, fordi de optager fugt.
 • For visse lægemidler gælder særlige regler, fx Pradaxa® og Nitroglycerin.

 

Maskinel dosisdispensering på apoteket

Det eneste sted, hvor Lægemiddelstyrelsen systematisk angiver retningslinjer for holdbarhed af lægemidler uden for original emballage, er ved maskinel dosisdispensering på apoteket (ref. 1)

 

Hvor kan du se, om medicinen må dosisdispenseres på apoteket?  

På pro.medicin vil der i afsnittet "Pakninger, priser, tilskud og udlevering" på et præparat stå "kan dosisdisp." i en parentes efter dispenseringsform og styrke, hvis dosisdispensering er muligt. Disse oplysninger stammer fra medicinpriser.dk (ref. 2)

 

Dosisdispensering på pro.medicin.dk 

 

Generelt gælder, at hvis et lægemiddel kan dosisdispenseres, kan det også lægges i doseringsæsker - også selvom der står i indlægssedlen, at medicinen skal opbevares i original emballage.  

 

Læs mere i artiklen Dosisdispensering.  

Doseringsæsker med låg

De allerfleste tabletter og kapsler kan godt tåle at blive taget ud af den indre pakning og lagt i lukkede doseringsæsker i 4 uger.  

 

Doseringsæske 

Hvad kan ikke pakkes?
Der er en række dispenseringsformer, som IKKE egner sig til at blive taget ud af originalemballagen, fx fordi de suger fugt: 

 • Brusetabletter
 • Dispergible tabletter (opløses i meget lidt vand)
 • Frysetørrede tabletter (lægges på tungen)
 • Opløselige tabletter (kan opløses i vand)
 • Resoribletter (lægges under tungen)
 • Smeltetabletter (lægges på tungen)
 • Sugetabletter.

 

Hvad gør man så?
Hvis der skal pakkes tabletter og kapsler, som nemt suger fugt, må tabletten/kapslen forblive i blisteren, evt. klippes til og lægges ned i doseringsæsken. De kan så tages ud af blisteren lige inden brug.  

Alternativt må medicinen sidedoseres. 

 

Antibiotika og cytostatika?
Antibiotika og cytostatika må ikke dosispakkes på apoteket, da de forurener pakkemaskinen, men de kan godt pakkes i doseringsæsken, med mindre det er en af de nævnte fugtsugende lægemiddelformer.  

 

Magistrelle lægemidler? 

Magistrelle tabletter og kapsler er lægemidler, som ikke er godkendt og markedsført i Danmark. Det er fx Ammoniumklorid tabl. eller Melatonin tabl., som typisk er produceret på et sygehusapotek eller på Glostrup apotek.  

Da der ikke er lavet holdbarhedsforsøg med disse produkter uden for emballagen, må de umiddelbart ikke pakkes i doseringsæsker.  

Man kan kontakte producenten, apoteket eller sygehusapoteket, der har leveret tabletterne, og de foretager et farmaceutisk skøn fra sag til sag, om de pågældende tabletter/kapsler må pakkes i doseringsæsker.  

 

Medicin i medicinbæger med låg?
Der gælder samme opbevaringsregler for medicin i medicinbæger med låg, som for medicin i doseringsæsker. Drejer det sig om p.n.-medicin, anbefales det - af sikkerhedsmæssige årsager - at medicinen kasseres efter 14 dage. Det gælder også medicin i lynlås-poser.  

Særlige forhold ved udvalgte præparater

Der er et par præparater, som absolut ikke må tages ud af originalemballagen og pakkes i doseringsæsker: 

 

Pradaxa® kapsler (blodfortyndende medicin)  

 • Indholdsstoffet bliver ustabilt, hvis det suger fugt, og virkningen nedsættes.
 • Pradaxa® kapsler skal derfor blive i blisterarket, indtil patienten skal have medicinen.
 • Læs mere i denne Obs-meddelelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Nitroglycerin resoribletter (Nitrolingual DAK) mod angina pectoris (hjertekrampe)  

 • Lægemiddelstoffet kan fordampe, og resoribletterne mister virkningen.
 • Resoribletterne skal blive i original beholder, og låget skal skrues fast.
 • Hvis resoribletterne lægges i en pilleæske, skal de skiftes hver 3. dag.
 • Hvis de lægges på natbordet, er holdbarheden 1 døgn.

Flere tips ved dosisdispensering

 • Husk altid handsker, når du pakker medicin.
 • Husk at mærke doseringsæsker med borgerens navn og personnummer og P.N.-medicin i bægre eller poser med navn, personnummer, lægemidlets navn, styrke og dosis, dato og holdbarhed (3).
 • Lægemiddelstyrelsens liste om holdbarhed ved maskinel dosisdispensering
  Lægemiddelstyrelsen udgiver en liste (Excel-ark) med de lægemidler, som kan maskinelt dosisdispenseres. Listen opdateres dagligt. I Excel-arket er der en kolonne med holdbarhed i dosisrullerne (1). Tjek listen, hvis du er i tvivl om holdbarhed.

 

Referencer:  

 1. Lægemiddelstyrelsens liste over lægemidler, der må dosispakkes.
  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/liste-over-dosisdispenserede-laegemidler/
 2. https://www.medicinpriser.dk/default.aspx
 3. Sundhedsstyrelsen. Korrekt håndtering af medicin. Et værktøj for plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, bosteder m.v. Ansvar, sikkerhed og opgaver. 2. udgave, november 2019. https://stps.dk/da/udgivelser/2019/korrekt-medicinhaandtering.

 

Har du kommentarer til artiklen, så mail gerne til mig på lt@medicin.dk 

Forfattere