Polyfarmaci og multisygdom - film fra møde

Revisionsdato: 31.10.2022

Den 11. oktober 2022 holdt Medicin.dk temamøde om polyfarmaci og multisygdomme. I videoerne her kan du se faglige nedslagspunkter fra to af oplægsholderne og alle præsentationer i fuld længe (nederst). Se program for dagen her

 

Kort om polyfarmaci, v overlæge Mikkel Bring Christensen 

 

 

Kort om multisygdom v Anne Frølich 

 

 

Samlet optagelse fra dagen 

 

 

Tider for oplæggenes start: 

 

00:00 Indflyvning v facilitator, speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, professor og redaktør på Medicin.dk, Jens Søndergaard.  


06:00 Polyfarmaci - problemets omfang
Særlige udfordringer og mulige løsninger relateret til polyfarmaci. Hvor stort er problemet, og hvilken fremtid ser vi ind i?
V. overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital & forfatter på afsnittet om Polyfarmaci på Medicin.dk, Mikkel Bring Christensen.  


43:37 Den multisyge patient, med multibehandling i en siloorganisation
Baggrunden for stiftelsen af Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci. Og hvordan prioriterer vi i behandlingen og sikrer gode patientforløb.  

V. Stifterne af det nye Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci: Professor Anne Frølich, Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Sygehus & Overlæge Anne Jung, Holbæk Sygehus.  

 

Læs mere om polyfarmaci på Medicin.dk i en artikel af overlæge, Mikkel Bring Christensen.