Medicinrester og -affald

Revisionsdato: 15.08.2023

Rester af medicin betragtes som "farligt affald" og må hverken skylles ud i vasken, toilettet eller smides i skraldespanden - det skal afleveres på apoteket. 


Sådan gør du:
Du skal aflevere medicinrester i en gennemsigtig pose, så apoteket kan se, hvad du afleverer. Medicinen må gerne være i blisterpakning eller i glas eller hældt løst ned i posen. En evt. papæske skal ikke med - den skal blot i din egen affaldsspand til pap. 

 

Medicinaffald 


Dette er medicinaffald og skal afleveres på apoteket: 

 

Medicin - både recept og håndkøb.
Tabletter (piller), inhalatorer (med restfyld), medicinsk plaster (foldet sammen), salver, cremer, dråber, væsker til både mennesker og dyr.  

Injektionspenne fx insulinpenne
Penne skal afleveres i en gennemsigtig pose ligesom andre medicinrester. Nogle insulinpenne kan afleveres i en returpen-pose til genbrug. Det gælder fx injektionspenne fra Novo Nordisk, Lilly og Sanofi. Returpen-posen er gratis, og du får den på apoteket.
NB! Du skal altid fjerne nålen fra pennen, før du afleverer den på apoteket. Nålen lægges i en kanyleboks, som du får på apoteket (i nogle kommuner gratis - andre steder mod betaling).  

Skarpe genstande fx kanyler
Engangssprøjter, kanyler, ampuller og skalpeller skal lægges i en kanyleboks. Husk at lukke låget ordentligt på den fyldte kanyleboks, inden du afleverer boksen.  

 

Dette er ikke medicinaffald og kan smides i din egen affaldsspand:  

 

Tom emballage
Tomme medicinbøtter i plast eller glas, tomme blisterpakninger og tomme inhalatorer skal du sortere efter din kommunens retningslinjer. Fx som plast, glas, pap eller restaffald.  

Elektronik
Elektroniske termometre, blodtryksmålere m.m. skal du sortere som elektronisk affald.  

Plejeprodukter og kosttilskud
Solcreme, kosmetik, lusemidler og andre plejeprodukter der ikke indeholder lægemidler, skal sorteres som husholdningsaffald efter de regler, der er i din kommune. Det samme gælder kosttilskud som fx vitaminer og mineraler.  

 

Særlige regler for kviksølv  

Termometre og batterier fra høreapparater som indeholder kviksølv, skal samles i en lufttæt kviksølvsbeholder (frysepose/syltetøjsglas) og afleveres som farligt affald på genbrugspladsen. Sørg for at pakke knuste og defekte termometre ind, så hverken glasskår eller kviksølvrester kan give skade.  

 

Hvorfor er medicinrester "farligt affald"?  

Medicinrester betragtes som "farligt affald" af flere grunde; For det første fordi mange typer medicin (fx antibiotika og medicin med hormoner) forurener miljøet. For det andet fordi medicin kan have kraftig virkning og gøre skade, hvis det havner i forkerte hænder, fx hos børn. Derfor skal du aflevere dit medicinaffald på apoteket, som sørger for det bliver destrueret.