FMB Fælles MedicinBeslutningsstøtte

Revisionsdato: 11.10.2023

Hvad er Fælles MedicinBeslutningsstøtte?  

Fælles MedicinBeslutningsstøtte (FMB) er et system, der støtter lægen ved ordination af medicin. 

 

I beslutningsstøttesystemet knyttes individuelle patientdata, som fx patientens medicinliste, diagnoser og laboratoriedata, med Medicin.dk’s datagrundlag og regler.  

 

Eksempel: Det kan fx være lægen er ved at ordinere et lægemiddel, der ikke må gives til patienter med nedsat nyrefunktion til en patient der netop har nedsat nyrefunktion. I det tilfælde vil systemet gå ind og registrere at kombinationen af lægemiddel og patient er uhensigtsmæssig - og lægen vil få en advarsel. Det vil dog altid være lægens vurdering i sidste ende, om hun/han vil foretage ordinationen på trods af advarslen. 

 

Med beslutningsstøttesystemet får læger aktiv og patientspecifik beslutningsstøtte via alle EPJ- og lægepraksissystemer i Danmark. 


Sammenknytningen af data foregår i en beslutningsstøttemotor udviklet af Trifork. 

 

Se den lille film, der forklarer, hvordan FMB virker:  

 

 

Hvem står bag?  

Fælles MedicinBeslutningsstøtte er et samarbejde mellem Region Nordjylland (for Danske Regioner), Trifork og Medicin.dk.  

 

Den fællesregionale systemforvaltning af FMB varetages af Region Nordjylland på vegne af regionerne og almen praksis. Læs mere om Fælles MedicinBeslutningsstøtte på Region Nordjyllands hjemmeside

 

Projektet om implementering af klinisk beslutningsstøtte til læger blev vundet ved et EU-udbud i 2018.  

 

Projektet finansieres af Danske Regioner. 


Kontakt udviklingschef for Medicin.dk (Dansk Lægemiddel Information A/S), Anette Petersen på ap@dli.dk, hvis du vil vide mere. 

 

FMB logo