Kim P. Dalhoff

Revisionsdato: 17.09.2021

Nuværende stilling:
Professor, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.  

 

Uddannelse: 

  • Cand. med. 1983
  • Speciallæge i hepatologi 1997
  • Speciallæge i klinisk farmakologi 2002
  • Dr. med., disputats: "Simultan bestemmelse af 2 indbyrdes afhængige afgiftningssystemer i rottelever", 1996.

 

Især ekspertise inden for:
Hepatotoksicitet, forgiftninger og lægemiddelomsætning i organismen. Desuden drug-drug og food-drug interaktioner, naturlægemidler, genetiske polymorfier, cytokrom P-450 systemet.