Laksantia

A06A

Revideret: 21.10.2022

Laksantia virker ved at ændre tarmindholdets sammensætning og volumen samt ved at påvirke tarmmotorikken og salt- og vandtransporten gennem tarmvæggen. 

Inddeling af laksantia

Laksantia kan inddeles efter virkemåde: 

Laksantia grupperet efter virkemåde  

 

Indholdsstof  

Præparater  

Peristaltikfremmende laksantia 

Bisacodyl 

Dulcolax® 

Toilax® 

Natriumpicosulfat 

Actilax 

Laxoberal® 

Komb. 

Citrafleet 

Picoprep 

Osmotisk virkende laksantia 

Lactulose 

Lactulose "MIP" 

Lactulose "Orifarm" 

Medilax® 

Magnesiumoxid 

Magnesia "DAK" 

Magnesia "medic" 

Komb. 

Lacrofarm® 

Movicol®
Moviprep®
Moxalole® 

Phosphoral 

Laksantia med lokal virkning i rectum 

Glycerol 

Glycerol "OBA" 

Komb. 

Cleenema Klar-til-brug 

Fosfat "SAD"
Glyoktyl®
Klyx® 

Microlax® 

Opioidantagonister 

Methylnaltrexon 

Naloxegol 

Relistor® 

Moventig 

Serotoninagonister 

Prucaloprid 

Resolor® 

GC-C-receptoragonister 

Linaclotid 

Constella 

 

Virkning af laksantia

Peristaltikfremmende laksantia stimulerer tarmens peristaltik ved dels at hæmme absorptionen af salt og vand i tarmen, dels at øge sekretionen af salt og vand i tarmen, så indholdet i tarmlumen øges. 

 

Hovedvirkningen af osmotisk virkende laksantia er at øge tarmindholdets volumen, hvorved peristaltikken stimuleres. Dette medfører, at salt- og vandsekretionen i colon øges, hvorved fæces bliver løsere. 

Elektrolytopløsninger, der er tilsat ikke-absorberbare macrogoler, virker ved deres osmotiske effekt lakserende. Elektrolytopløsningerne er sammensat således, at der ikke tabes salte eller vand fra kroppen. Præparaterne anvendes ved kronisk obstipation og i forbindelse med udrensning før endoskopisk undersøgelse af colon. 


Laksantia med lokal virkning i rectum virker dels blødgørende på fæces, dels ved at fremkalde defækationsrefleks. 


Opioidantagonisten methylnaltrexon, der er en såkaldt perifert virkende selektiv µ-receptor-opioidantagonist, reducerer opioiders obstiperende virkning uden at hæmme den opioid-medierede analgetiske effekt. Methylnaltrexon bør kun anvendes til patienter med fremskreden sygdom. 

 

Serotoninagonisten prucaloprid, der er en selektiv serotonin (5-HT4)-receptoragonist, stimulerer den gastro-intestinale motilitet og inducerer migrerende kontraktioner i tarmen. 

 

Guanylatcyclase (GC)-C-receptoragonisten linaclotid stimulerer tarmens sekretion og giver en nedsættelse af colontransittiden. 


Overdreven og langvarig brug af kraftigt virkende laksantia indebærer risiko for dehydrering og hypokaliæmi. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Laksantia indeholdende magnesiumoxid er kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.). Methylnatrexon er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Nedsat nyre - og/eller leverfunktion, se ovenfor.
  • Mht. øvrige kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.

Tilskud

Enkelttilskud til laksantia vil normalt kunne imødekommes til: 

  • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
  • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apoplexia cerebri
  • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
  • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.
  • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

 

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg.  

 
 
Gå til toppen af siden...