Midler mod intestinale protozoer

P01A

Revideret: 28.09.2021

I dette afsnit omtales behandling af og lægemidler mod 

  • Giardia lamblia
  • Entamoeba histolytica.

Behandling af infektion med cryptosporidier omtales nedenfor.  

Behandlingsalgoritme for infektion med Giardia

Første valg. Metronidazol 500 mg 2 gange daglig i 5-7 dage. Ved behandlingssvigt bør næste behandling forlænges til 10 dage og en øget dosering til 3 gange daglig. 

 

Hvis der fortsat er behandlingssvigt efter 10 dages behandling, bør patienten henvises til infektionsmedicinsk specialafdeling. Her kan forsøges behandling med med albendazol 400 mg 2 gange daglig i 5-7 dage, ved svigt fx tinidazol i kombination med albendazol i henholdsvis 1 og 8 dage. En række andre nitro-imidazoler end ti- eller metro-nidazol, samt nitazoxanid og paromomycin samt quinacrin har også effekt på giardiasis, og flerstofskombinationer kan være nødvendige i behandlingsrefraktære tilfælde, quinacrin har ved resistente tilfælde en succesrate >90 % ved enkeltstofbehandling. Alle disse præparater kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. Rejsende, der har pådraget sig infektionen i Indien, har vist en øget frekvens af metronidazolresistent giardiasis og bør ikke genbehandles med metronidazol (2848).  

Behandlingsalgoritme for infektion med Entamoeba histolytica

Trofozoitstadiet (modsat cystestadiet) af E. histolytica er fuldt følsomt for metronidazol. Intestinal amøbiasis behandles med oral metronidazol 500 mg 3 gange daglig i 7-10 dage. Invasiv amøbiasis, som omfatter såvel blodig diarré, amøbomer (ansamling af amøber og arvæv, der makroskopisk kan give mistanke om malign colonsygdom) og ekstra-intestinale abscesser, bør behandles med intravenøs metronidazol 500-750 mg 3 gange daglig i 7-10 dage, behandlingen kan gives oralt ved velfungerende mave-tarmsystem. 

Metronidazol har ingen virkning på E. histolytica cyster i tarmen, og metronidazol behandlingen bør derfor afsluttes med behandling med et luminalt amøbicid, fx paromomycin 500 mg 3 gange daglig i 10 dage. Midlet kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek. Behandling af asymptomatiske cystebærere anbefales efter afsluttet ophold i risikoområder for nysmitte. Individer udstationeret i risikoområder bør afvente behandling af en asymptomatisk bærer-tilstand til afsluttet ophold (der regnes med høj risiko for gensmitte i endemiske områder). Fund af cyster ved mikroskopi af fæces bør konfirmeres med PCR for at skelne mellem bærertilstand af den patogene E. histolytica og den non-patogene E. dispar, der ikke skal behandles. I Danmark er PCR blevet rutine på de fleste mikrobiologiske afdelinger, men mange vil fra udlandet medbringe mikroskopisvar, der giver mistanke om amøber. Dette bør ved asymptomatiske bærere altid konfirmeres som ovenfor nævnt med PCR.  

Behandling af Cryptosporidium

Nitazoxanid er det eneste lægemiddel med virkning på infektion med cryptosporidier, se Midler mod parasitære infektioner. Hos immunkompetente voksne er diarré forårsaget af cryptosporidier sædvanligvis selvlimiterende, og der er oftest ikke behov for medicinsk behandling. Dette lægemiddel er dog i metaanlyser vist at være uden effekt hos immunsupprimerede patienter.  

Referencer

2848. Nabarro LE, Lever RA, Armstrong M et al. Increased incidence of nitroimidazole-refractory giardiasis at the Hospital for Tropical Diseases, London: 2008-2013. Clin Microbiol Infect. 2015; 21(8):791-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25975511 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

3575. Miyamoto Y, Eckmann L. Drug Development Against the Major Diarrhea-Causing Parasites of the Small Intestine, Cryptosporidium and Giardia. Front Microbiol. 2015; 6:120, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635732 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...