Midler mod parasitære infektioner

P02D

Revideret: 24.09.2021

Disse midler er ikke markedsført, men patienten kan henvises til en af de infektionsmedicinske afdelinger, som har en stående tilladelse til ordination af midlerne. 

 

De vigtigste midler og indikationer er følgende: 

 

Denne oversigtstabel er ufuldstændig mht. både parasitoser og lægemidler. Der er udvalgt nogle af de globalt hyppigst forekommende parasitsygdomme, og enkelte ses blandt danske patienter. 

 

 

Albendazol  

Benznidazol  

Diloxanidfuroat  

Ivermectin  

Miltefosin  

Niclosamid  

Nifurtimox  

Nitazoxanid  

Paromomycin  

Praziquantel  

Quinacrin  

Thiabendazol  

Tinidazol  

Tricklabendazol  

Giardiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amøbiasis 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 

 

Ekinokokkose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysticercose 

 

 

 

 

 

 

 

x  

 

 

 

 

Larva migrans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterobiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.cruzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filariasis 

x  

 

 

x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strongyloidiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scabies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schistosomiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryptosporidiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichomoniasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascioliasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leishmaniasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascariasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trikinose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trematoder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piskeorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hageorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsporidiose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne oversigtstabel bør aldrig lægges til grund for behandling. Behandling bør altid konfereres med en specialist.  


Præparaterne er ikke markedsførte i Danmark, men kan med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen rekvireres fra apotek/sygehusapotek:

Albendazol (Zentel) (2295) (2296) GlaxoSmithKline
Ascaris, Necator og Anchylostoma (spolorm og hageorm): 400 mg som enkeltdosis.
Echinococcus granulosis (hydatidose): 400 mg 2 gange daglig fra 1 måned før til og med 1 måned efter kirurgisk indgreb på Echinococcyste (Specialistopgave).
Trichuris trichiura (piskeorm): 600-800 mg 1 gang dgl. i 3 dage.
Lymfatisk filariasis: 400 mg 1 gang årligt (kombineret med ivermectin). 

Giardiasis recidiv: 400 mg 2 gange daglig i 5-7 dage. 

Enterobius vermicularis (Børneorm) til piger med recidiverende børneorm til behandling af vaginalt reservoir. 400 mg 1 gang ugentlig i 6 uger. 

Trichinella spiralis: 400 mg 2 gange daglig i 8-14 dage. 

 

Benznidazol (Radanil) Roche 

Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom):  

Voksne: 5-7 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 60 dage 

Børn op til og med 11 år: 5-10 mg/kg legemsvægt/dag fordelt på 2 doser i 60 dage 

 

Diloxanid furoat (Furamide) Abbott 

Entamoeba histolytica infektion: 500 mg 3 gange dagligt i 10 dage 


Ivermectin (Stromectol) MSD
Dispenseringsform: Tabletter 3 mg.
Lymfatisk filariasis: 200 mikrogram pr. kg legemsvægt 1 gang årligt (kombineret med albendazol 400 mg).
Strongyloidiasis: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis gentaget efter 2 uger.
Ascaris, Trichuris og Enterobius: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis gentaget efter 2 uger.
Kutan larva migrans: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis. 

Scabies: Bruges især til fulminante infektioner: 150-200 mikrogram pr. kg legemsvægt som enkeltdosis, evt. gentaget efter 1-2 uger.  

 

Miltefosin (Impavido) Paladin 

Dispenseringsform: Tabletter 50 mg. 

Kutan leishmaniasis: 50 mg 3 gange daglig i 28 dage.

Niclosamid (Yomesan) Bayer
Dispenseringsform: Tabletter.
Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, T. solium: Voksne. 2 g som engangsdosis.
Børn 35-45 kg: 1,5 g som engangsdosis.
Børn 11-34 kg. 1 g som engangsdosis.
Hymenolepis nana og H. diminuta.
Voksne og børn > 45 kg.
2 g 1 gang daglig i 7 dage.
Børn 35-45 kg. 1,5 g som enkeltdosis dag 1, herefter 1 g daglig i 6 dage.
Børn 11-34 kg. 1 g som enkeltdosis dag 1, herefter 0,5 g 1 gang daglig i 6 dage. 

 

Paromomycin (Humatin) Pfizer 

Paromomycin er et aminoglycosid isoleret fra Streptomyces. Paromomycin absorberes stort set ikke fra mavetarmkanalen. 

Behandling af cyster af Entamoeba histolytica: 25-35 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser daglig i 10 dage. 

Paromomycin 15 % som creme er vist at være effektiv til behandling af kutan leishmaniasis forårsaget af L. major.

Praziquantel (Biltricide) Bayer
Dispenseringsform: Tabletter 600 mg.
Schistosoma haematobium og S. mansoni: 40 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
S. japonicum: 60 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 doser med mindst 4 timers mellemrum.
Diphyllobotrium latum og Hymenolepis nana: 25 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
Taenia saginata og T. solium: 10-20 mg/kg legemsvægt som engangsdosis.
Trematoder (andre ikter) - undtagen Fasciolaspp: 25 mg/kg legemsvægt 3 gange daglig i 2 dage.

Thiabendazol (Mintezol) MSD
Dispenseringsform: Tyggetabletter 500 mg
Trichinella spiralis: 50 mg/kg legemsvægt fordelt på 2 daglige doser i 5 dage. Albendazol bør være førstevalgsbehandling.
Virker også mod Strongyloides og kutan larva migrans, men ivermectin er førstevalg.

Nifurtimox (Lampit) Bayer
Dispenseringsform: Tabletter.
Trypanosoma cruzi (Chagas sygdom):
Voksne. 8-10 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3-4 måneder.
Børn 11-17 år. 12,5-15 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3 måneder.
Børn ≤ 10 år. 15- 20 mg/kg legemsvægt fordelt på 3 doser i døgnet i 3 måneder.
Kan også anvendes til behandling af Trypanosoma gambiense og T. rhodesiense (sovesyge) i kombination med eflornithin.

Nitazoxanid (Alinia) Romark Laboratories
Dispenseringsform: Tabletter og oral suspension.
Giardia, Cryptosporidia, Entamoeba histolytica og Trichomonas vaginalis:
Voksne og børn ≥ 12 år. 500 mg 2 gange daglig i 3-7 dage afhængig af infektion.
Børn 4-11 år. 200 mg 2 gange daglig i 7 dage.
Børn 1-3 år. 100 mg 2 gange daglig i 7 dage.
Nitazoxanid er også virksomt mod helminter som fx Ascaris lumbricoides, Hymenolepis nana og Trichuris trichiura, hvor det er fundet at have samme virkning som andre lægemidler. 

 

Nitazoxanid administreret som suspension henholdsvis tabletter er ikke bioækvivalente, idet suspensionen giver plasmakoncentrationer på ca. 70 % af nitazoxanid administreret som tabletter. Plasmakoncentrationen fordobles, når nitazoxanid administreres i forbindelse med et måltid. 

Nitazoxanid er ikke undersøgt hos patienter med nedsat lever- og nyrefunktion. 

Potentielle bivirkninger er undersøgt hos 1.628 patienter, og 6,7 % rapporterede abdominalsmerter, 4,3 % diarré, 3,1 % hovedpine og 3,1 % kvalme. Forekomsten af disse symptomer var ikke forskellige fra symptomer rapporteret fra studiernes kontrolgrupper. 

Nitazoxanid er undersøgt hos 613 pædiatriske patienter, og de rapporterede bivirkninger adskilte sig ikke fra kontrolgruppen, og ingen ophørte behandlingen pga. mistænkte bivirkninger. 

 

Quinacrin (Atabrin) Bayer 

Dispenseringsform: Tabletter.
Giardia:  

Voksne og børn ≥ 15 år. 100 mg 3 gange daglig i 5 dage.
Børn. 8 mg/kg legemsvægt/dag, op til 300 mg/dag fordelt på 3 doser i 5 dage.  

Bivirkninger omfatter abdominalsmerter og diarré, samt ved længere tids anvendelse psykoser og knoglemarvssuppression. 

 

Tinidazol (Fasigyn) Pfizer 

Dispenseringsform: Tabletter og oral suspension.
Giardia:  

Voksne og børn ≥ 15 år. 2.000 mg som engangsdosis.
Børn. 50 mg/kg legemsvægt, op til 2.000 mg som engangsdosis.
Tinidazol er også virksomt mod Entamoebae histiolytica, trichominiasis samt som del af Helicobacter pylori eradikationsregime. 

Almindelige bivirkninger er risiko for disulfiram-lignende reaktion ved indtag af alkohol inden for 3 dage, efter kuren er taget, samt abdominalsmerter og metalsmag. 

 

Triclabendazol (Egaten) Novartis 

Dispenseringsform: Tabletter og oral suspension.
Fascioliasis:  

Voksne og børn. 10 mg/kg legemsvægt som engangsdosis. Ved recidiv/manglende respons samme dosis gentaget efter 12 timer. 

Referencer

2296. Grayson ML, Cosgrove SE, Crowie S et al. Kucers' The Use of Antibiotics - A Clinical Review of Antibacterial, Antifungal and Antiviral Drugs. CRC Press. 2018; 7th Edition, https://www.crcpress.com/Kucers-The-Use-of-Antibiotics-A-Clinical-Review-of-Antibacterial-Antifungal/Grayson-Cosgrove-Crowe-Hope-McCarthy-Mills-Mouton-Pater-son/p/book/9781498747950 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2295. Venkatesan P. Albendazole. J Antimicrob Chemother. 1998; 41(2):145-7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9533454 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...