Calciumantagonister (PAH)

C08

Revideret: 02.11.2021

Hos en lille gruppe af patienter med idiopatisk, hereditær eller medicininduceret pulmonal arteriel hypertension, hvor trykforhøjelsen i lungekredsløbet primært skyldes aktiv pulmonal vasokonstriktion (ca. 10 % af IPAH patienter), kan calciumantagonister anvendes. Dette afgøres ved højresidig hjertekateterisation med vasodilationstest over for inhaleret nitrogen oxid (NO). 

 

Calciumantagonister bør aldrig anvendes til patienter uden dokumenteret vasoreaktivitet. Langtidsvirkende formuleringer af nifedipin eller amlodipin foretrækkes. Calciumantagonister kan forbedre funktionsniveau, hæmodynamik og overlevelse. 

 

Se endvidere Calciumantagonister

 
 
Gå til toppen af siden...