Vinblastin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vinblastin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Velbe®  STADA Nordic pulver til injektionsvæske, opl.  10 mg