Zinkoxid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Zinkoxid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Inotyol®  Viatris salve Ichthammol
Titandioxid
Zipzoc®  Evolan Pharma imprægneret gaze