Fluvastatin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Fluvastatin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Fluvistad  Stada depottabletter  80 mg