Insulin lispro

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin lispro:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Humalog®  Eli Lilly injektionsvæske  100 E/ml
injektionsvæske  100 E/ml (Amp/pen)
injektionsvæske, opl.  100 E/ml (cartridge
Humalog® Mix25 KwikPen  Eli Lilly injektionsvæske  100 E/ml (cartridge Insulin lispro protamin