Reteplase

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Reteplase:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rapilysin®  TEVA pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 E