Colestipol

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Colestipol.