Insulin aspart protamin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Insulin aspart protamin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
NovoMix®  Novo Nordisk injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml Insulin aspart
injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml Insulin aspart
injektionsvæske, susp.  100 E/ml Insulin aspart