13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet 13-valente konjugerede pneumokokpolysaccharider:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Prevenar 13®  Pfizer injektionsvæske, susp.