Vernakalant

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vernakalant:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Brinavess®  Correvio konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml