Asenapin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Asenapin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Sycrest  Organon Denmark sublinguale resoribletter  10 mg