Alemtuzumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Alemtuzumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Lemtrada  Sanofi konc. til infusionsvæske, opl.  12 mg/1,2 ml