Elotuzumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Elotuzumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Empliciti  Bristol-Myers Squibb pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  400 mg