Oxideret cellulose

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Oxideret cellulose.