Iod/polyvidon

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Iod/polyvidon.