Poliomyelitis, trivalent, inaktiveret, hele virus

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Poliomyelitis, trivalent, inaktiveret, hele virus.