Megluminantimonat

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Megluminantimonat.