Dimercaprol

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Dimercaprol.