Digitalis antitoxin

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Digitalis antitoxin.