Fomepizol

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Fomepizol.