Flutemetamol (18F)

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Flutemetamol (18F).