Tromantadin

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Tromantadin.