Crizanlizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Crizanlizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Adakveo  Novartis konc. til infusionsvæske, opl.  10 mg/ml