Pralsetinib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pralsetinib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Gavreto  Roche hårde kapsler  100 mg