Fezolinetant

Der findes pt. ingen præparater med indholdsstoffet Fezolinetant.