Raxtozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine)

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Raxtozinameran (COVID-19 mRNA-vaccine):
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Comirnaty  Pfizer Injektionsvæske, dispersion  10 mikrogram/dosis
Injektionsvæske, dispersion  30 mikrogram/dosis
Koncentrat til injektionsvæske, dispersion  3 mikrogram/dosis