Propylthiouracil

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Propylthiouracil:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Propyltiouracil "Medic"  Mylan filmovertrukne tabletter  100 mg