Xyzal®

Udgået: 06.02.2023
R06AE09
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg levocetirizindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år 

5 mg 1 gang dgl. 

 

Børn 2-6 år 

1,25 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne kan om nødvendigt knuses.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes til børn under 2 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 15-30 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 3. dag.  

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. 5 mg hver 2. dag. 

  Børn > 2 år. Dosis justeres individuelt under hensyntagen til renal clearance, alder og kropsvægt. 

Kontraindiceret

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Somnolens Søvnforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem)
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Kramper Myalgi
Nervesystemet Okulogyration, Paræstesier, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Depression, Hallucinationer, Suicidaltanker Mareridt, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention Dysuri
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Fixed drug eruption
Vaskulære sygdomme Synkope, Ødemer

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var til stede før behandlingen. 

Interaktioner

Kan i nogle tilfælde forstærke den sløvende effekt af alkohol og midler med CNS-deprimerende virkning. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Levocetirizin er R-enatomeren af cetirizin. Der er ingen specifikke data for levocetirizin, men cetirizin har en dokumenteret god sikkerhedsprofil for gravide. Følgelig må levocetirizin antages at være sikker. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3911, 3912, 3913

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

H1-receptorantagonist (antihistamin). Levocetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Levocetirizin er den mest aktive isomer af cetirizin. 

Begyndende klinisk virkning efter 0,5-1 time og maksimal virkning efter 4-6 timer. 

Virkningsvarighed ca. 24 timer. 

Farmakokinetik

 • Levocetirizin er R-enantiomeren af cetirizin.
 • Biotilgængelighed ca. 70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Steady state efter 2 dage.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed.
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer.
 • Ca. 85 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

 

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 5 mg, UCB Nordic  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 007735
30 stk. (blister)
Udgået 06-02-2023
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 007923
90 stk. (blister)
Udgået 06-02-2023

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Glenmark" Glenmark Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Krka" KRKA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Stada" STADA Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Y
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 8,2
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3912. Golembesky A, Cooney M, Boev R. Safety of cetirizine in pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29565188 (Lokaliseret 24. februar 2022)


3911. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014; 34(5):392-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24678814/ (Lokaliseret 3. august 2022)


3913. Weber-Schoendorfer C, Schaefer C. The safety of cetirizine during pregnancy. A prospective observational cohort study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):19-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18571373 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

03.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...