Flumazenil "Fresenius Kabi"

V03AB25
 
 
Specifikt virkende antidot til benzodiazepiner. Flumazenil virker direkte antagonistisk ved kompetitiv binding til centrale benzodiazepinreceptorer.

Anvendelsesområder

Benzodiazepinantagonist til revertering af benzodiazepininduceret anæstesi/analgesi samt benzodiazepinforgiftning

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg flumazenil. 

Doseringsforslag

Revertering af anæstesi 

Voksne. 0,2 mg (2 ml) i.v. Ved manglende effekt inden for 1 min. gives yderligere 0,1 mg (1 ml), og denne dosering kan ved behov gentages med 1 min. mellemrum, indtil en samlet dosis på maksimalt 1 mg (10 ml) er nået. 


Forgiftning med benzodiazepiner (primært ved respirationsinsufficiens) 

Voksne. Initialt 0,3 mg (3 ml) i.v. Ved utilstrækkelig effekt gentages injektionen med 1 min. mellemrum, indtil en samlet dosis på maksimalt 2 mg (20 ml) er nået. Indgiften kan også foretages som i.v. infusion. Infusionshastigheden er individuel, afhængig af respons på såvel infusionen som på en evt. forudgående bolusindgift.
Vedligeholdelsesbehandling. Ved behov gives 0,1-0,4 mg/time som i.v. infusion, idet infusionshastigheden reguleres individuelt til opnåelse af en passende effekt. 

Se endvidere Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (forgiftninger)

Kontraindikationer

Samtidig forgiftning med tricykliske antidepressiva (TCA), idet benzodiazepin virker beskyttende mod den kardiovaskulære toksicitet af TCA-forgiftningen. 

Forsigtighedsregler

  • Forgiftning med benzodiazepiner med lang halveringstid: Flumazenil har kort halveringstid (50 min.). Hos patienter, der er overdoseret med benzodiazepiner med lang halveringstid, fx chlordiazepoxid, kan virkningen af flumazenil derfor være aftaget inden plasmakoncentrationen af benzodiazepinet er faldet tilstrækkeligt, og forgiftningssymptomer (inkl. respirationsstop) kan recidivere inden for få timer. Disse patienter skal derfor overvåges efter indgift af flumazenil.
  • Forsigtighed ved blandingsforgiftninger, specielt med kardiotoksiske stoffer, og efter længere tids indtagelse af benzodiazepiner, da kramper og abstinenssymptomer kan udløses, især efter hurtig i.v. injektion af doser > 1 mg.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. I praksis vil behandlingsindikationen oftest være absolut.  

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Overdosering med flumazenil kan medføre benzodiazepin-abstinenser (hos en langvarig bruger af benzodiazepin) eller udløsning af kramper (hos en patient med en blandingsforgiftning) - se 'Forsigtighedsregler'. 

Farmakodynamik

Benzodiazepinantagonist, der ved kompetitiv interaktion blokerer virkningen af benzodiazepinagonister. 

Ved i.v. indgift indtræder virkning inden for få minutter. Virkningsvarighed fra få minutter til flere timer, afhængig af de indgivne doser af hhv. benzodiazepin og flumazenil. 

Farmakokinetik

  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 50 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,9-4,5 


Tilberedning af infusionsvæske 

2 mg (20 ml) fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natriumchlorid-glucose-infusionsvæske (4 mikrogram/ml). 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml 036633
5 x 5 ml
527,10 21,08

Substitution

injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml
Flumazenil "hameln" hameln, Flumazenil, injektions- og infusionsvæske, opl. 0,1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

10.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. maj 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...