Probenecid "Medic"

M04AB01
 
 
Urikosurisk middel.

Anvendelsesområder

 • Arthritis urica
 • Penicillinbehandling, hvor høje og langvarige plasmakoncentrationer ønskes.

Probenecid er ikke egnet til behandling af akutte tilfælde af arthritis urica. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 250 mg (delekærv) probenecid. 

Doseringsforslag

Arthritis urica 

 • Voksne. Initialt 250 mg 2 gange dgl., stigende i løbet af en uge til 500 mg 2 gange dgl. Dosis øges afhængig af, om serum-urat reduceres til det ønskede målområde (< 0,36 mmol/l) til højst 3 g dgl. fordelt på 2-3 doser. Den terapeutiske effekt opnås hos 60, 75 og 85 % på henholdsvis 1, 1,5 og 2 g dgl.


Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tages til eller hurtigt efter mad for at nedsætte mavegener.
 • Urinen alkaliniseres de første få uger efter hver dosisøgning til pH > 6 med tbl. natriumhydrogencarbonat (0,5-1,0 g 3- 4 gange dgl.), og der sikres rigelig væskeindtagelse med døgndiurese > 1.500 ml for at undgå uratkonkrementer i urinveje.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ved GFR under ca. 30 ml/min. er probenecid ofte uden virkning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Aktuel eller anamnestisk nefrolithiasis eller uratnefropati. 

Forsigtighedsregler

 • Samtidig heparinbehandling pga. blødningsrisiko
 • Bør ikke anvendes, hvor uratudskillelsen er over 4,2 mmol/døgn på almindelig diæt, hvilket alene er associeret med en 34 % risiko for urolithiasis ved primær arthritis urica.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Lever og galdeveje Levercellenekrose
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Bloddyskrasi
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Anfald af arthritis urica, Porfyri
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urolithiasis
Hud og subkutane væv Alopeci

Interaktioner

Anden medicin sammen med Probenecid "Medic"
 • Salicylsyrederivater (uafhængig af dosis) hæmmer probenecids urikosuriske virkning
 • Probenecid øger plasmakoncentrationen af aciclovir, methotrexat, naproxen, sulfonylurinstoffer, zidovudin, furosemid, rifampicin, dapson og heparin
 • Udskillelseshastigheden af parenterale røntgenkontraststoffer nedsættes
 • Penicilliner, ampicillin og cefalosporiner (undtagen ceftazidim og ceftriaxon) udskilles ved tubulær sekretion. Denne mekanisme hæmmes af probenecid. Plasmakoncentrationen af de nævnte antibiotika kan herved fordobles. Samtidig brug af probenecid og amoxicillin anbefales ikke.
 • Distributionsvolumen mindskes ved rifampicin og ampicillin, hvilket kan have terapeutiske konsekvenser ved behandling af infektioner
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid
 • Probenecid øger clearance af allopurinols aktive metabolit oxypurinol, hvorved allopurinols effekt mindskes. Probenecids plasmahalveringstid forlænges af allopurinol, hvorved den urikusuriske effekt øges. Kombinationsbehandling med probenecid og allopurinol kan ved normal nyrefunktion øge uratudskillelsen og mindske serum-urat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund. Der er data for knapt 350 eksponerede med tegn på en lille overhyppighed af medfødte misdannelser. Disse data må dog betragtes som usikre. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3878

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af indikation.

Doping

Forbudt

Anvendelse af Probenecid "Medic" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence.  

Farmakodynamik

Hæmmer reabsorptionen af urat i proksimale og distale tubuli, hvorved uratudskillelsen øges, plasmakoncentrationen falder og anfaldsfrekvensen nedsættes. Ved GFR under ca. 30 ml/minut er probenecid ofte uden virkning. Probenecid hæmmer ligeledes den tubulære udskillelse af pencillin. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Plasmahalveringstid 4-17 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 250 mg, Viatris  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til eller efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Tages til eller hurtigt efter mad for at nedsætte mavegener.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til uratsænkende behandling: 

 • hvor allopurinol i maksimalt tolerabel dosis og eventuelt febuxostat har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres
 • ved penicillinbehandling, hvor høje og langvarige plasmakoncentrationer ønskes.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 055426
100 stk.
286,95 2,87 11,48

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  250 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,1 x 12,1
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...