Sandomigrin®

N02CX01
 
 
Aminantagonist til migræneprofylakse. Virker antagonistisk mod serotonin, tryptamin og histamin, i mindre grad mod adrenalin, acetylkolin og plasmaquininer.

Anvendelsesområder

Forebyggelse af migræne

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 0,5 mg pizotifen (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,5 mg dgl.
 • Stigende med 0,5 mg hver 3. dag til sædvanligvis 1,5 mg dgl. som enkeltdosis eller fordelt på 2-3 doser.
 • I refraktære tilfælde kan doseringen gradvis øges til 3-4,5 mg fordelt på 3 doser.
 • Det angives, at virkning ved migrænebehandling kan indtræde så sent som efter 6 uger.

  

Bemærk: Bør ikke anvendes til børn og unge. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Seponering

Seponering bør ske gradvist. 

Kontraindikationer

Adipositas.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Øget appetit
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Sedation, Svimmelhed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Ansigtsødem Urticaria
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Agitation, Angst, Depression, Hallucinationer Søvnløshed

Ukendt frekvens: Leverskade er blevet rapporteret, svingende fra forhøjede transaminaseværdier til svære tilfælde af hepatitis. Behandlingen bør afbrydes, hvis kliniske data indikerer leverdysfunktion under behandlingen. 

Interaktioner

Den sederende virkning forstærkes af alkohol, hypnotika, antipsykotika, antihistaminer og opioider.  

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for < 100 1. trimester eksponerede uden tegn på en væsentligt øget risiko for medfødte misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Hæmmer virkningen af biogene aminer som serotonin, histamin og tryptamin. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 5-7 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) overtrukne tabletter 0,5 mg (kan dosisdisp.) 494138
100 stk.
206,20 2,06 6,19

Foto og identifikation

Foto

Overtrukne tabletter  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 5,7
overtrukne tabletter 0,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...