Trafik

Revideret: 05.11.2021
Thomas Nødvig (Forfatter),

Trafikfarlige lægemidlerillustration af en advarselstrekant 

 

Lægemidler, som kan påvirke evnen til at køre bil eller andet motorkøretøj, er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over trafikfarlige lægemidler. Disse lægemidler skal mærkes med rød advarselstrekant illustration af en advarselstrekant. Denne mærkning er obligatorisk. 

 

Det betyder ikke, at lægemidler uden mærkning kan betegnes som "trafiksikre". Mange lægemidler uden mærkning har - især i starten af behandlingen - en række bivirkninger, der gør, at der skal udvises særlig forsigtighed i trafikken. 

 

Yderligere information:  

Afhængighedsskabende lægemidler 

Hvis man ikke er i stand til at føre et køretøj på betryggende vis pga. påvirkning af afhængighedsskabende midler, er det strafbart i lighed med promillekørsel. Ved igangsættelse af behandling eller ved markant dosisøgning kan det blive aktuelt med kørselspause/kørselsforbud baseret på en konkret lægefaglig vurdering.  

 

Se også: Retsinformations Vejledning om helbredskrav til kørekort (se punkt 9 om Trafikfarlig medicin). 

 

Særligt for bilkørsel og medicinsk cannabis  

Se anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed for Kørsel i forbindelse med behandling med cannabis

Gå til toppen af siden...